REGULAMIN

 1. Opiekunem, doradcą udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest Właściciel Willi
 2. Apartament  wynajmowany jest na doby lub dłuższe pobyty w zależności od oferty specjalnej.
 3. Płatność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i zameldowania.
 4. Rezerwacja:
 5. Rezerwacji dokonać można w formie telefonicznej bądź mailowej. Numery telefonów jak i adres mailowy zostały  wskazane przez Administratora w zakładce Kontakty na stronie głównej prezentowanego apartamentu.
 6. Rezerwacje uznaje się za potwierdzoną w chwili wpłaty zadatku na konto Wynajmującego.  Po wpłacie Najemca  otrzyma potwierdzenie o dokonanej rezerwacji w formie elektronicznej . 
 7. Zaliczki na poczet rezerwacji
 8. W przypadku rezerwacji standardowych dokonanych mailowo lub telefonicznie są one potwierdzane wpłatą zadatku w wysokości 30 % wartości rezerwacji na konto bankowe. Zadatek jednak nie może być mniejszy niż wartość pierwszego noclegu danej rezerwacji.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż na 14 dni przed godziną 12 w południe dnia przyjazdu zwrócona zostanie kwota zadatku pomniejszona o 20%, jednak nie mniejsza niż 50 zł kosztów manipulacyjnych.
 10. W przypadku próby anulowania rezerwacji w terminie późniejszym niż na 14 dni przed godziną 12 dnia przyjazdu, całość kwoty zadatku zostanie zachowana przez Właściciela apartamentu.
 11. Jednocześnie istnieje możliwość przepisania zaliczki na inny termin rezerwacji bez dodatkowych kosztów, o ile rezygnacja nastąpiła nie mniej niż 14 dni przed pierwszym dniem rezerwacji. 
 12. W przypadku nie zgłoszenia się Osoby najmującej w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana , a wpłacona kwota zadatku nie podlega zwrotowi. 
 13. Doba hotelowa trwa od 15:00 do 11:00 dnia następnego.
 14. Życzenie przedłużenia pobytu gość  powinien zgłosić do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę dostępności Apartamentu.
 15. Osoby nie zameldowane w Apartamencie mogą przebywać w obiekcie od godz. 7:00 do 22:00
 16. Gość Apartamentu  nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin meldunku.
 17. Właściciel Willi może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażących naruszył regulamin obiektu.
 18. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 19. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Właścicielowi, co umożliwi niezwłoczną reakcję i usunięcie niedogodności.
 20. Właściciel Willi ma obowiązek:

– zapewnić warunki nieskrępowanego wypoczynku gościa,

– zapewnić bezpieczeństwo pobytu w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,

– zapewnić uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Willi

– umożliwić przechowywanie sprzętu rekreacyjnego gościa – na życzenie

 1. Na życzenie gościa świadczy następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i atrakcjami Muszyny

– udostępnianie rowerków górskich należących do Właścicieli – w miarę ich dostępności

– udostępnienie Siłowni i salki fitness należących do właścicieli Willi – w miarę jej dostępności /odpłatnie/

 1. Właściciele Willi nie odpowiadają za utratę lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, przedmiotów mających wartość artystyczną lub naukową pozostawioną w pokoju.
 2. Gość powinien powiadomić Właściciela o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gość Willi ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń w Apartamencie oraz braki w wyposażeniu, powstałe z winy Gościa lub z winy osób Go odwiedzających
 4. W Apartamentach obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00 do 6:00
 5. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Willi nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciele Willi mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 6. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Za zgubienie klucza do pokoju gość będzie obciążany kosztami wartości rynkowej kwoty dorobienia klucza i wymiany zamka.
 7. W pokojach jak i w całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innego tytoniu. Za palenie w pokoju gość będzie obciążany kwotą 300 zł – za czyszczenie i odświeżanie  pokoju.
 8. Gość Apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń  nie stanowiących  wyposażenia pokoju.
 10. Przedmioty osobiste użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na adres wskazany przez gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Właściciel Willi przechowa te rzeczy przez 1 miesiąc.

Życzymy miłego i atrakcyjnego pobytu

    Pozostajemy do Państwa dyspozycji 

Willa Stara Chałpa

Ul. Polna 30
33-370 Muszyna

tel. 519 898 520
506 028 050

e-mail: muszyna.willa@gmail.com